Beste leden, ouders en vrijwilligers van VOW,

 

VOW heeft de volgende gedragsregels:

Bij VOW

1.           Telt iedereen mee, ouders en supporters zijn van harte welkom.

2.           Zijn we trots op en hebben we respect voor de vele onmisbare  vrijwilligers.

3.           Genieten we van elkaars mooie acties op het voetbalveld en spreken we elkaar aan als het niet goed gaat.

4.           Gedragen we ons correct en sportief.

5.           Mogen we fouten maken en willen we daarvan leren.

6.           Accepteren we de beslissingen van de scheidsrechters.

7.           Gaan we respectvol om met kleding, materiaal en kleedkamers.

8.           Vinden we social media leuk en zijn we ons bewust van de invloed daarvan.

 

Iedere maand zal een gedragsregel extra onder de aandacht worden gebracht.

In  maart was dat de eerste regel:

1.         Bij VOW telt iedereen mee, ouders en supporters zijn van harte welkom.

Bij de ingang van het sportpark werd iedereen hartelijk ontvangen dmv het uitdelen van een hartje

 

 

In  april hebben we de tweede regel onder de aandacht gebracht:

 

2.           Zijn we trots op en hebben we respect voor de vele onmisbare  vrijwilligers.

De vrijwilligers werden onderscheiden dmv een lintje en daarna geridderd door een koning als blijk van waardering voor de vele uren die ze besteden aan VOW.

 

Na de zomerstop in 2017 zullen we verder gaan met de gedragsregels en voor het najaar staan gedragsregel 3,4 en 5 op de planning.

Mochten er nog vragen zijn kun je altijd contact opnemen met één van de commissieleden of mail je vraag naar: respect@vow.nl.

Erick van Zutphen                         06-12613235

Jacqueline van Krieken                06-27288573

Marieke van Beek                         06-44117737

Marjan Kandelaars                      06-13106024

Lieseth van der Linden                 06-29474792

Wendy Vissers                               06-34081890