VOW-Heren 3 in het nieuw!

 

Een goed gebruik binnen de voetbalsport is dat teams gesponsord worden en ook bij VOW kennen we zulke sponsors. Onlangs is het bestuur er in geslaagd om voor de Heren 3 van VOW het sponsorcontract met de Familie Broks van Broks Bloemen en Verstuur een Bleometje. De familie Broks is al vele jaren een trouw sponsor van VOW en zij geven met deze sponsoring aan dat ze VOW een warm hart toedragen en dat men het verenigingsleven in het dorp, Zijtaart, erg belangrijk vindt. Het bestuur is blij met deze hernieuwde driejarige overeenkomst voor Heren 3. Bij de overdracht van de tenues bleek dat de heren van het team zeer te spreken zijn over deze leuke geste. Na een dankwoord, door de voorzitter van VOW Toine Adriaans, richting Rick Broks, uiteraard vergezeld van bloemen, is het eerste shirt officieel overhandigd aan Rick. Vandaag in een dubbele rol namelijk naast afvaardiging namens het bedrijf ook speler van VOW 3(zie foto).

Het bestuur en de Heren 3 van VOW willen Broks Bloemen nogmaals bedanken voor dit spontane initiatief. Bedankt.