Algemene informatie

VOW is een actieve en gezellige voetbalvereniging in het kerkdorp Zijtaart. VOW is opgericht in mei 1947.
In deze tijd is VOW uitgegroeid naar een vereniging met een kleine 400 actieve leden. Wekelijks staan 8 senioren-teams (4 heren, 2 dames, 1 veteranen en 1 veteranen-vrouwen) en 14 jeugdteams (waarvan 5 meisjesteams) op het veld. De vereniging wordt draaiende gehouden door circa 100 vrijwilligers.

 

Adres

Sportpark De Vonders
De Bresser 27-29
5465 PW Zijtaart

Dit adres is tevens het correspondentieadres.

 

Tenue

VOW speelt in Oranje shirts en witte broek, de kousen zijn oranje.  De shirts worden verzorgd door VOW en worden na de wedstrijd weer ingenomen om centraal gewassen te worden. Er zijn enkele teams die volledige tenues hebben o.a. heren 1 en dames 1. Men dient zelf te zorgen voor de witte broek en juiste sokken. Ga met de spullen van VOW om als of ze van je zelf zijn, te veel aan onkosten komt middels contributie terug bij de leden.

 

Opstellingen en afgelastingen

De opstellingen van VOW worden zowel voor de senioren als de jeugdafdeling wekelijks gepubliceerd bij/op:

* Website: www.vow.nl

* VOW in het kassahok aan De Bresser te Zijtaart

* Tankstation de Leest Veghel

LET OP: Zijtaarts Belang kan soms afwijken.

 

Ledenadministratie

Voor aanmelden van nieuwe leden, wijzigingen in persoonsgegevens en afmelden als lid dient u contact op te nemen met de ledenadministratie:
Karin Adriaans
Keslaerstraat 31
5465 RL  Zijtaart
0413-368381

Of via de e-mail:  ledenadministratie@vow.nl

 

Aanmelden van nieuwe leden 

Alvorens men gerechtigd is om bij VOW te spelen dient men zich middels een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier op te geven bij de ledenadministratie, incl legitimatietype en legitimatienummer (vanaf 16 jaar) en de verschuldigde contributie bij de penningmeester te voldoen, eerder wordt men niet opgegeven aan de K.N.V.B.

Aanmeldingsformulier: Inschrijfformulier

 

Wijzigingen in gegevens

Wijzigingen dienen zo spoedig mogelijk doorgegeven te worden aan de ledenadministratie. Men voorkomt hiermee onder andere dat men geen club informatie ontvangt en andere mensen tevergeefs zoeken naar juiste gegevens.

 

Afmelden als lid

Afmelden als lid van VOW om welke reden dan ook, geef dit zo snel mogelijk door aan de ledenadministratie. Afmelden via leider of trainer is niet voldoende. Als men bij een andere vereniging wil gaan voetballen, moet men vóór 31 mei overschrijving aanvragen.

 

Contributie

De contributie is voor het seizoen 2017/2018 als volgt vastgesteld:

-

Senioren

€ 135,-

-

Veterinnen 

€ 67,50

-

Junioren ( 019-017-015 )

€ 90,-

-

Pupillen ( 013-011-09)

€ 70,-

Mini's 

€ 35,-

-

Steunende leden met stemrecht

€ 67,5

-

Actief spelende kaderleden

25% korting

-

Niet spelende kaderleden

gratis

Leden van VOW betalen geen entree bij de competitie thuiswedstrijden.
Bij te late betaling worden administratiekosten ad. € 7,50 in rekening gebracht.
Bij niet automatische incasso wordt € 5,- in rekening gebracht.

Contributie wordt betaald per seizoen, welke elk jaar ingaat op 01 juli en loopt tot 30 juni het jaar erop.
Opzeggen lidmaatschap voor het daaropvolgende seizoen dient voor 01 juli te gebeuren.
Gebeurt dit niet of te laat, dan zal de contributie gewoon geïnd worden.