Beste leden,


De afgelopen jaren heeft het bestuur van VOW zich vooral beziggehouden met het financieel gezond maken van de vereniging. Dit heeft veel inzet gevergd van zowel de leden van het bestuur als alle leden van de vereniging. De afgelopen periode hebben we gezien dat er een groot saamhorigheidsgevoel is binnen de vereniging en dat we samen een moeilijke periode kunnen doorstaan met een positief resultaat. Hier zijn we als VOW erg trots op.

Een volgende stap is om vooruit te kijken. In een vereniging kijk je niet in je eentje naar de toekomst. Het hoofdbestuur en het jeugdbestuur hebben daarom de krachten gebundeld om toekomstplannen voor de club te maken. We willen graag nog vele jaren een gezonde vereniging zijn in Zijtaart. Uiteraard hebben we jullie, onze leden, hierbij heel hard nodig.

We zijn van mening te beginnen met het onder de loep nemen van de huidige organisatiestructuur van de vereniging. Nieuwe plannen hiervoor zijn reeds gemaakt en deze willen we jullie graag presenteren op donderdag 12 oktober aanstaande tijdens de Algemene Leden Vergadering.
Belangrijk hierbij is de mening van (ouders van) onze leden!
Laat de toekomst van onze vereniging niet aan je neus voorbij gaan en denk mee op 12 oktober. Zet deze datum dus alvast in je agenda.
Voor nu wensen wij iedereen een fijne vakantie.

Sportieve groeten,
Bestuur VOW