Sponsoring

De voetbalvereniging VOW bestaat ruim 70 jaar (opgericht in 1947) en is de grootste sportvereniging in Zijtaart. Inmiddels heeft de vereniging ruim 400 leden, waarvan ca. 175 jeugdleden. Kenmerkend voor VOW is het familiaire, de sportiviteit en de gezelligheid. De voetbalvereniging heeft een enorme uitstraling op het gehele dorp en uiteraard de regio, waar de teams wekelijks hun wedstrijden spelen.

Voor u als ondernemer een goede reden om uw bedrijf als sponsor aan VOW te binden. Door middel van de gekozen sponsorvorm kunt u de bekendheid van uw bedrijfsnaam via VOW in de regio vergroten en wordt tevens de mogelijkheid geboden om als bedrijf Maatschappelijk Verantwoord te Ondernemen (MVO), door de vereniging financieel te steuenen. Deze win-win situatie biedt VOW de kans om meer financiële mogelijkheden te krijgen en de contributie voor de leden van de vereniging zo laag mogelijk te houden.

Sportsponsoring draagt hieraan bij, maar daarvoor wilt u als sponsor ook iets terugkrijgen. Terecht. Ons sportcomplex “De Vonders” is de afgelopen jaren grondig onderhanden genomen. Zo zijn de afgelopen jaren de kleedaccommodatie gerenoveerd en uitgebreid, de kantine en bestuurskamer vernieuwd. Dit alles is gerealiseerd met hulp van vele vrijwilligers. Er staat nu dan ook een prachtig complex, waar we ontzettend trots op zijn.

De vele vrijwilligers bij onze vereniging (ruim 150) zorgen ervoor dat alles keurig wordt bijgehouden.

Een presentatie van uw bedrijf zal op ons sportpark “De Vonders” dan ook zeker niet misstaan. Als vereniging zijn wij blij met iedere vorm van sponsoring. Daarom is ervoor gekozen om verschillende sponsormogelijkheden aan te bieden, zodat u voor uw eigen bedrijf de passende sponsorvorm kunt bepalen.

Sponsorcommissie

Bij VOW is de sponsorcommissie verantwoordelijk voor de uitvoering van het sponsorbeleid. De sponsorcommissie bestaat uit 3 leden, die u en uw bedrijf van dienst kunnen zijn. De leden van de sponsorcommissie zijn:

Cor van der Aa voorzitter
Toine Adriaans lid namens hoofdbestuur

U kunt zich wenden tot bovenstaande personen met alle vragen of mogelijkheden met betrekking tot sponsoring bij VOW. Ook kunt u ons mailen via sponsorcommissie@vow.nl

De voetbalvereniging VOW verwelkomt iedere vorm van financiële ondersteuning aan onze club. Daarom is gekozen voor een breed scala aan sponsormogelijkheden waaruit een keuze kan worden gemaakt. Hieronder vindt u een overzicht van de mogelijkheden van deze sponsoring.

U kunt een keuze maken uit de volgende vormen van sponsoring:
1. Begunstiger
2. Adverteerder
3. Bordsponsor
4. Kledingsponsor
5. Stersponsor
6. Hoofdsponsor

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar ons sponsorplan, op te vragen bij de commissie.

Indien u VOW financieel zou willen ondersteunen en nog niet benaderd bent door onze sponsorcommissie dan zouden wij erg blij zijn als u dat ons kenbaar wilt maken. Elk commissielid kunt u daarover aanspreken.

Wij hechten grote waarde aan goede contacten met onze sponsors en verwachten dan ook van al onze leden dat deze zorg dragen voor het correct en waardig uitdragen van onze sponsors. Alle contacten in deze verlopen via de sponsorcommissie.