We gaan achteruit....

29 okt 2018


Om dit direct in de juiste context te plaatsen, ik bedoel hiermee alles wat met het massaal verzetten van de klok te maken heeft.

We hebben het dan met name over het begrip TIJD.
Dit begrip heb ik eens nader onderzocht, de trigger daarvoor was het structureel te laat komen van enkele bewoners rondom Krijtenburg en omstreken. (e.o.)

Laten we beginnen, zomertijd en wintertijd bestaan eigenlijk niet. Er is een standaardtijd (wintertijd) en een daylight saving time (zomertijd).Wintertijd is dus de oorspronkelijke tijd.
Rekenen met tijd is nog lastiger, want tijd is op een afwijkende manier opgedeeld.
- Een seconde bestaat uit 1000 milliseconden
- Een minuut bevat 60 seconden
- Een uur bevat 60 minuten
- Een dag (etmaal) duurt 24 uur
- Een week heeft 7 dagen (maandag tot en met zondag)
- Een uur = 60 x 60 seconden = 3600 seconden

Nu wordt het nog onregelmatiger:
Een maand duurt 28, 29, 30 of 31 dagen
De maanden januari, maart, mei, juli, augustus, oktober en december hebben 31 dagen. De maanden april, juni, september en november hebben 30 dagen. De maand februari heeft 28 dagen en in een schrikkeljaar 29 dagen. Die extra dag wordt ook wel schrikkeldag genoemd. Dat gebeurt (bijna) elke 4 jaar.
Dan hebben we ook nog de begrippen AM en PM
AM is een afkorting voor Ante Meridiem, het Latijn voor “Voor de middag”.
PM is een afkorting voor Post Meridiem, wat staat voor “Na de middag”.
Bij 0.45 p.m. is dit kwart voor 1 in de middag. (vaak een tijdstip om te verzamelen)
Het is gemakkelijk te onthouden met het volgende ezelsbruggetje:
Akelige Morgen (AM), Prettige Middag (PM)

Vroeger werd de stand van de sterrenhemel gebruikt als uitgangspunt voor de tijd. Rond 1700 kwamen er nauwkeurige uurwerken. Maar het was nog steeds een zooitje. Elk land, regio en zelfs soms plaats had z’n eigen tijd.
Hier krijg ik zelf het vermoeden dat er iets verkeerd is gegaan! (Volgens mij had dit nog aangevuld moeten worden met “gebied”)

Aan het einde van de vorige eeuw werd het namelijk steeds belangrijker dat er een gemeenschappelijke tijd kwam. We hebben hiervoor de “Greenwich Time” gekozen. (z.g. wereldtijd).

Nou is er ook nog zoiets als de z.g. “Krijtenburg e.o. Time”.

De tijdsaanduiding in dit gebied heeft een extra variabele op onze Greenwich Time. Deze variabele valt steevast tussen 1 en 15 en wordt uitgedrukt in extra minuten. Daarbij komt dat deze variabele sterk wordt beïnvloed door het aantal jaren dat de bewoner in dit “gebied” woont.
Het is daarom voor mij volkomen duidelijk waarom de langst wonende van dit gebied wel eens te laat zijn. E.e.a. heb ik overigens gecontroleerd op Lotte en Rosa. Een zeer kort wonende in dit gebied en een lang wonende in dit gebied. Het resultaat is verbluffend….

Is deze “Krijtenburg e.o. Time” dan te billijken?
Nee, daarvoor hebben wij de z.g. reservetijd in het leven geroepen als tegenhanger.
De formule om deze tijd te berekenen zal ik u onthouden, gezien de complexiteit van het voorgaande. Er is overigens wel een formule om deze reservetijd te minimaliseren:

“Aanwezigheidstijd = later dan Benodigde reistijd + Krijtenburg e.o.Time”

Na de verloren wedstrijd van vandaag, een 5-2 nederlaag tegen Festilent, deelde Rosa ons mede dat ze geestelijk moe was. Ze was wat ziekjes geweest, had veel toetsen gehad de afgelopen week en vandaag nog eens een extra zware wedstrijd.

Wellicht dat dit laatste een veel betere verklaring is voor het te laat aanwezig zijn van vandaag, dan het begrip “Krijtenburg e.a. Time”……. We zullen het nauwgezet blijven volgen…

Supporters bedankt,

Maico

ps. Het verhaaltje van vorige week had als context dat ik net het filmpje had gezien wat onder deze link staat. Klik hier

Afbeeldingen

Archief Terug