Coaching

8 nov 2018

Naar aanleiding van een incidentje tijdens deze wedstrijd wil ik het hebben over het begrip coaching.

Wat is coaching?
“Coachen is het zodanig beïnvloeden van speelsters dat ze in een wedstrijd zelf de juiste keuze kunnen (gaan) maken.”

Een coach wil het gedrag van voetbalsters beïnvloeden. Hoe bereik je dat het best? Eerst duidelijkheid creëren. Bij ons team doen we dit door vaste afspraken te maken. Een afspraak is b.v. dat bij een doeltrap aan de linkerzijde iedereen opschuift naar die zijde om het veld klein te maken. Het waarom wordt ook uitgelegd, dit om direct druk op de tegenstander te zetten en snel de bal weer in bezit te krijgen.

De volgende stap is dat je spelers zover krijgt dat ze zélf concrete oplossingen zien en beslissingen nemen.

Voorbeeld:
Stel, de bal wordt in het spel gebracht m.b.v. een doeltrap. De keeper legt de bal aan de rechterzijde van het 5 meter gebied. Wat doe je dan als coach als je ziet dat het veld niet wordt klein gemaakt?  Je vraagt aan speelster wat ze zou moeten doen als de bal zo ligt? Dit in plaats van dat je zegt wat ze moet doen. Hierin zit een heel groot verschil.
De volgende vraag kan zijn, waarom doe je dat, om te checken of ze het begrepen heeft.

Vragen stellen, goed luisteren en doorvragen lijken logische en eenvoudige vaardigheden voor een coach. Nu zijn (gelukkig) niet alle coaches hetzelfde. En coaches is in dit geval een ruim begrip, denk daarbij aan een leider, leidster, trainer, vlagger, een vader, moeder, opa, vriendje, vriendinnetje en last but  not least je eigen teamgenoten.
Vaak wordt het coachen meer een “bevel”. (“Naar binnen”, “Klein maken”, “Diep gaan”, “Kantelen” etc.)

Ook dat is niet verkeerd, want de stappen zijn als volgt:
Stap 1: Wees concreet in je taalgebruik (Doe dit, doe dat)
Stap 2: Leer spelers zelf waar te nemen en zelf keuzes te maken, dit door de juiste vragen te stellen om een speelster te stimuleren.
Vaak gebeurt dit tijdens de wedstrijdbespreking, zodat de coach kan refereren aan dat moment en meestal is dan een half woord of een gebaar voldoende.

Hoe moet je omgaan als speelster met al dat gecoach gedoe? (Er zal immers altijd coaching plaatsvinden want iedereen heeft verstand van voetbal!)
Ten eerste, ga ervan uit dat het geen kritiek is, maar dat het positief  bedoeld is.
Ten tweede, stel bij elke coaching die je krijgt voor jezelf de vraag, "Waarom"?

Waarom moet ik "Naar binnen" gaan? of Waarom moet ik "Klein maken"?

Als je de waarom vraag zelf kunt beantwoorden leer je ook, kun je hem niet beantwoorden dan vraag  je dit tijdens de rust of na de wedstrijd.

Moraal van dit verhaal,
Iedereen coached op een eigen wijze. Ze hebben vaak een ding gemeen, ze willen iemand beter maken. Echter dit doen ze niet allemaal met de beginregel in hun gedachte. Ik herhaal hem nog maar een keer omdat deze te belangrijk is:


“Coachen is het zodanig beïnvloeden van speelsters dat ze in een wedstrijd zelf de juiste keuze kunnen (gaan) maken.”

Vandaag tegen Hapse Boy’s was dat o.a. een groot verschil. Het leek dat zij beter voetbalden, maar het grote verschil zat hem vooral in de juiste keuzes maken in het veld. Dit samen met het juiste moment en daardoor  verloren we met 2-0. We hebben dus als coaches nog veel te vragen....

Groet,

Maico

Afbeeldingen

Archief Terug