Beste ouders, spelers, speelsters en jeugdkaderleden,

 

Het is ieder jaar weer een hele puzzel om de teamindeling voor het nieuwe seizoen geregeld te krigen.

We willen jullie ook graag eens meenemen in dit proces. De eerste conceptteamindeling op leeftijd

wordt in maart gemaakt op basis van de spelers/speelsters die dan lid zijn. Deze concept indeling wordt

besproken binnen de technische commissie en op basis hiervan wordt er een voorlopige teamindeling

gemaakt. Hierbij houden we rekening met o.a. hoeveel spelers/speelsters hebben we in de verschillende

leeftijdscategorieën, hoeveel dispensaties mogen we aanvragen bij de KNVB, wat zijn de kwaliteiten van

de verschillende spelers/speelsters. In mei wordt vaak bekend welke spelers/speelsters gaan stoppen

en welke nieuwe leden erbij gekomen zijn. Hierop wordt de teamindeling weer aangepast en wordt in de

technische commissie in samenspraak met het jeugdbestuur bekeken waar de knelpunten nog zitten.

Dan komen de cruciale weken eraan. Hoe gaan we de knelpunten oplossen om uiteindelijk tot concept

teamindeling te komen zoals deze hieronder staat. En we kunnen u verzekeren hier worden heel wat

overleggen en gesprekken voor ingepland. Dus zoals u ziet is het maken van een teamindeling geen

eenvoudige klus en gaan we zeker niet over één nacht ijs.

 

We zijn ons ervan bewust dat we het niet voor iedereen goed kunnen doen, maar uw reactie

als ouder hierin is wel van cruciaal belang. Een positieve benadering naar uw kind werkt in 99%

van de gevallen uitstekend. De praktijk leert dat kinderen erg flexibel zijn (vaak flexibeler dan wij)