Agenda

Opstartbijeenkomst jeugdkader 28 augustus 2014 21.00
Spaarkas feest 30 augustus 2014 20:00
Vrijwiligersavond 5 september 2014 20.00
Ouderavond jeugd 18 september 2014 20.30
Algemene Leden Vergadering 25 september 2014 21.00